My Properties продава дворно място в с.Карабунар!

Парцелът е УПИ с площ от 1311кв.м и се намира в централната част на село Карабунар.

В имота има сондаж за вода за поливане и е включен към канализационната мрежа на селото – за питейна вода.

Цена: 15 000лв.

Местоположение