My Properties продава земя и сгради в района на Берковица!

Имотите се намират на 1км от гр.Берковица в м.Тутмата, к.Мездрея. Района един от най-чистите и екологични в Европа.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 000682 в землището на с. Мездрея, област Монтана, в местността Тутмата, целият с площ от 57 500 кв.м., ведно с намиращите се в него сгради, към февруари 2019 г., е:

-земя -57 500кв.м. напълно с инфраструктура, пътища, бетонни площадки, огради, външно осветление, водоснабдена с питейна вода, канализация и електрифицирана.

-сгради-обща застроена площ  2500кв.м.-

офиси, складове, манипулационна, работилница, портал, хранителен блок, столова, съблекални и бани, подгряващо помещение, помпени сгради, складове за хим.материали, трафопост и др. Сградите са водоснабдени и електрифицирани.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 000681 в землището на с. Мездрея, област Монтана, в местността Тутмата, целият с площ от 1380 кв.м., ведно с изградената в имота МАСИВНА СГРАДА – ХЛАДИЛНИК

-земя-1380кв.м. /пълна инфраструктира, бетонни пътища, площадки, огради, ел.захранване и водозахранване/

-сграда с площ 434.кв.м.

-Водоизточници-два собствени сондажа, напълно оборудвани и регистрирани официално съгласно закона за водите, водохващане от реката с помпена станция. В обекта има изградени два бетонни басейна и резервоари към поливната система.

Местоположение