My Properties продава бившия хлебозавод в гр.Петрич.
Имотът се намира в Промишлената зона на града на ул.“Свобода“ 30, която граничи с други жилищни и търговски сгради.
Площ: 18 998кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект
Цена: 255 970 €

Местоположение