My Properties продава ПИ в село Желява, район Кремиковци, местност Крушата. Парцелът се намира успоредно на магистрала Хемус.
Площ 7595 кв.м.
Предназначение: Земеделска
Трайно ползване: Ливада
Категория: 5
Цена: 227 850 евро
Мястото е подходящо е за ТИР паркинг, складове, логистична база.

Местоположение