СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС : +359884 4444 24

Услуги

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Посреднически услуги при отдаване под наем на недвижим имот;

Посреднически услуги при наемане на недвижим имот;

Управление на недвижим имот с осигуряване на заетост и отговорност върху заплащането на всички консумативи от страна на наемателя;

Консултация относно бъдещата продажба или покупка на Вашия имот;
Пълно съдействие при получаването на банкови кредити за закупуване на имоти;

Проучване на пазара и препоръка за офертна цена;
Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи;

В случай на желание от страна на клиентите, набавяме необходимата документация от различните институции, чрез предоставено пълномощно;

Маркетинг и реклама на Вашия имот;

Търсене на потенциален купувач/продавач;

Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот;

Координация на преговорите с купувач/и, заявили сериозен интерес с депозит за Вашия имот;

Водене на преговори, договаряне на условия по сделката;

Изготвяне на предварителен договор;

Подготвяне на документация, с помощта на адвокат на MY PROPERTIES BG, за нотариално изповядване на сделка;

Координация на нотариалното изповядване на сделката/те;

Извършваме ремонтни и довършителни работи съвместно с фирма „Петротерм“ www.petroterm.com;

Извършваме сделки по застраховане на имота/те с оторизиран представител на брокерска агенция;